Provádíme

  • Architektonické studie a komplexní projekty občanských, průmyslových a bytových staveb středního i malého rozsahu, včetně řešení interiérů.
  • Zpracováváme územní a regulační plány včetně územních studií.
  • Zajišťujeme inženýrskou činnost ve všech fázích výstavby (územní rozhodnutí a stavebního povolení, technický dozor investora).
  • Poskytujeme odbornou a technickou pomoc investorům ve výše uvedených činnostech přípravy a realizace staveb.